Hartă Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Plaiul Ferice

panoramic image for:Hartă Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Plaiul Ferice

Accesibil din următorul traseu:

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Szűcs Irén

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Hám Péter

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Hám Péter

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Hám Péter

Plaiul Ferice, Bihor-Vladeasa, Muntii Apuseni, Foto: Hám Péter

Sursa: welcometoromania.ro

GPS: 46.65782N, 22.61180E

pag. 1
<
>

Tip hartă

Hartă Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Plaiul Ferice
Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Stâna de Vale - sat Ferice

Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Stâna de Vale - sat Ferice

Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Plaiul Ferice

Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Plaiul Ferice

Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Circuitul Custurilor

Bihor-Vlădeasa, Munţii Apuseni: Circuitul Custurilor