Hartă Braşov: Prima Scoala Romaneasca

panoramic image for:Hartă Braşov: Prima Scoala Romaneasca

În 1495, când și-a deschis porțile Prima Școală Românească, era lucru mare. La școală venea doar alesul satului, ca să învețe și să devină dascălul, notarul sau chiar preotul satului. Venea la școală, și aducea o găleată de grâu, un car cu lemne și 4 florini (bani cu care cumpărai 3-4 boi), și studia gramatici, învățătură bizantină, pilde din biblie, dar și filozofia secolul XVI, citate din Aristotel, Democrit și alții. Elevii de atunci, învățau cum se fac actele oficiale în cancelarii, aveau un manual de cultura albinelor, unul cu legile comerciale, și chiar un manual de macrobiotică - secretul de a-ți lungi viața, apărut în 1844 de Pavel Vasici. Grație diaconului Coresi aici au văzut lumina tiparului primele cărți în limba română. El a venit aici de la Târgoviște în 1556, când în biserică se folosea limba slavonă, iar preoții din Ardeal începuseră să traducă în limba română cărțile bisericești. A recunoscut imediat că în Ardeal erau nevoie de cărți în limba română. Prin cele 39 de cărți tipărite, în 150-200 de exemplare, tot serviciul religios ortodox al țării era bine întreținut. În muzeul școlii este păstrată tiparnița, împreună cu cele 9 exemplare coresiene. În muzeu se mai pot admira cărți ferecate în argint, documente de pe vremea lui Ștefan cel Mare, un hrișov din 1656, sălile Tudor Ciortea (muzică) și Ștefan Mironescu (pictură)
Programul de vizitare:
9.00-17.00
Contact: tel. 0040-268-511-411
Răspundem în limbile: română, franceză, germană

Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Hrișov Gheorghe Ștefan 1656, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Hrișov Gheorghe Ștefan 1656, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Socotitoarea, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Socotitoarea, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Sala de clasă, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Sala de clasă, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Catedra, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Catedra, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Sala de expoziție, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Sala de expoziție, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Tiparnița lui Coresi, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Tiparnița lui Coresi, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Tetraevanghel miniat scris pe pergament de Mateiaș Logofătul la Mănăstirea Râșca, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Tetraevanghel miniat scris pe pergament de Mateiaș Logofătul la Mănăstirea Râșca, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Ferecătură de evanghelie 1737, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Ferecătură de evanghelie 1737, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească

Prima Scoala Românească

Prima Scoala Românească, Cronica Transilvaniei din vremea lui Mihai Viteazul, Nurenberg 1603, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Cronica Transilvaniei din vremea lui Mihai Viteazul, Nurenberg 1603, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Cazania lui Varlaam, Cartea Românească de învățătură 1643, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Cazania lui Varlaam, Cartea Românească de învățătură 1643, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Manuscris din timpul lui Ștefan cel Mare sec.XV, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Manuscris din timpul lui Ștefan cel Mare sec.XV, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Piatra de mormânt a popii Costea - anul 1477 luna oct 2 zile s-au pristavit Popa Costea din Brasov veșnica pomenire -, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Piatra de mormânt a popii Costea - anul 1477 luna oct 2 zile s-au pristavit Popa Costea din Brasov veșnica pomenire -, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Port popular, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Port popular, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească

Prima Scoala Românească

Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, sec.XVIII, danie C-tin Brâncoveanu, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, sec.XVIII, danie C-tin Brâncoveanu, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, 1753, danie Dimitrie Nicolau, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, 1753, danie Dimitrie Nicolau, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Minei sec XVIII Țara Românească, Foto: Robert Lázár

Prima Scoala Românească, Minei sec XVIII Țara Românească, Foto: Robert Lázár

Sursa: welcometoromania.ro

GPS: 45.63586N, 25.58117E

pag. 1
<
>

Tip hartă

Hartă Braşov: Prima Scoala Romaneasca
Braşov: Biserica Sfântul Nicolae

Braşov: Biserica Sfântul Nicolae

Braşov: Prima Scoala Romaneasca

Braşov: Prima Scoala Romaneasca

Braşov: Biserica Groaveri

Braşov: Biserica Groaveri

Braşov: Bastionul ţesătorilor

Braşov: Bastionul ţesătorilor

Braşov: Poarta Schei

Braşov: Poarta Schei

Braşov: Sinagoga neologă

Braşov: Sinagoga neologă

Braşov: Bastionul funarilor

Braşov: Bastionul funarilor

Braşov: Strada Sforii

Braşov: Strada Sforii

Braşov: Poarta Ecaterinei

Braşov: Poarta Ecaterinei

Braşov: Sinagoga ortodoxă

Braşov: Sinagoga ortodoxă

Braşov: Liceul Honterus

Braşov: Liceul Honterus

Braşov: Bastionul fierarilor

Braşov: Bastionul fierarilor

Braşov: Casa Reduta

Braşov: Casa Reduta

Braşov: Biserica Neagra

Braşov: Biserica Neagra

Braşov: Turnul Negru

Braşov: Turnul Negru

Braşov: Casa Negustorilor sau Casa Hirscher

Braşov: Casa Negustorilor sau Casa Hirscher

Braşov: Biserica Sfânta Treime

Braşov: Biserica Sfânta Treime

Braşov: Piata Sfatului

Braşov: Piata Sfatului

Braşov: Bastionul postăvarilor

Braşov: Bastionul postăvarilor

Braşov: Casa Honterus

Braşov: Casa Honterus

Braşov: Cladirea Sfatului

Braşov: Cladirea Sfatului

Braşov: Casa Mureşenilor

Braşov: Casa Mureşenilor

Braşov: Bastinul cojocarilor, Bastionul tăbăcarilor

Braşov: Bastinul cojocarilor, Bastionul tăbăcarilor

Braşov: Bastionul Graft

Braşov: Bastionul Graft

Braşov: Turnul Alb

Braşov: Turnul Alb

Braşov: Biserica ortodoxa Sfanta Adormire

Braşov: Biserica ortodoxa Sfanta Adormire