Hartă Muntii Retezat: Vârful Paltina - Vârful Custura

panoramic image for:Hartă Muntii Retezat: Vârful Paltina - Vârful Custura

Urmărind marcajul banda roșie sosit dinspre Godeanu, de pe platoul Muntelui Paltina (2152 m), coborâm ușor puțin spre stânga ocolim Vârful Sturul (2 149 m), și coborâm întro șa. De aici continuăm pe culme, trecem pe lângă o proeminență stâncoasă, și coborâm în Curmătura Soarbele, dintre Paltina și Stănuleții. Aici ne întâlnim cu:
Continuăm pe creastă, înaintăm printre lespezi, lăsăm la stânga vf. Stănuleții Mari și după șaua dintre Stănuleții Mari și Mici, înaintăm pe versantul unui vâlcel, trecem printre jnepenișuri și în fața noastră a apare dintr-o dată, Piatra Iorgovanului (l997 m).
Urcăm pantele sale, traversăm o vâlcea seacă, trecem printr-un jnepeniș și ieșim pe platoul de sub vârf. De aici o săgeată ne arată drumul spre vârf. Din vârf drumul nostru coboară și se întâlnește cu
În scurt timp ajungem în Șaua Albele, lăsăm la stânga vârful Albele, înaintăm prin jnepenișuri, repezișuri și ajungem în Scocul Drăcșanului.
Traversăm vâlceaua cu multe blocuri de calcar și pe aceeași direcție (sud-nord) urcăm pe lângă un pârâiaș. În sus, pe pârâu, întâlnim un izvor care din timp în timp bolborosește. Revenim la potecă, marcajul ne poartă pe la obârșia unor vâlcele afluente Lăpușnicului, ne duce printr-un coridor al pădurii de jnepeni, și dintr-o dată ajungem în Șaua Plaiului Mic. Aici întâlnim:
De aici continuăm pe culme, în urcuș, spre vârful Custura, evităm pe la nord vârful Păpușa Custurii, ajungem întro șa, unde întâlnim:
De aici, împreună cu crucea galbenă, printr-un urcuș obositor, ajungem pe Vârful Custura

Vf. Paltina, Foto: Bogdan Danciu

Vf. Paltina, Foto: Bogdan Danciu

Răsare soarele deasupra masivului Țarcu, văzut din Retezat, Foto: Bogdan Danciu

Răsare soarele deasupra masivului Țarcu, văzut din Retezat, Foto: Bogdan Danciu

În șaua Soarbele, Foto: Florian Preknya

În șaua Soarbele, Foto: Florian Preknya

Stănuleții mici, Foto: Bogdan Danciu

Stănuleții mici, Foto: Bogdan Danciu

Stănuleții mari, Foto: Bogdan Danciu

Stănuleții mari, Foto: Bogdan Danciu

Apare Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

Apare Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

În drum spre Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

În drum spre Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu

Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu

Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu

Piatra Iorgovanului, Foto: Marian Ghibu

Piatra Iorgovanului, Foto: Marian Ghibu

Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu

Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu

Pe Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

Pe Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu

Între Piatra Iorgovanului și vf.Albele., Foto: Bogdan Danciu

Între Piatra Iorgovanului și vf.Albele., Foto: Bogdan Danciu

Vârful Albele, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Albele, Foto: Bogdan Danciu

După vf.Albele, Foto: Ovidiu Bobu

După vf.Albele, Foto: Ovidiu Bobu

Stâna Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu

Stâna Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu

Plaiul Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu

Plaiul Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu

Scocul Drăcșanului, Foto: Bogdan Danciu

Scocul Drăcșanului, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Bogdan Danciu

Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu

Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Marian Ghibu

Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Marian Ghibu

Șaua Plaiului Mic spre vf. Custura, Foto: Bogdan Danciu

Șaua Plaiului Mic spre vf. Custura, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu

Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu

Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu

Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu

Sursa: welcometoromania.ro

GPS: 45.30519N, 22.87208E

pag. 1
<
>

Tip hartă

Hartă Muntii Retezat: Vârful Paltina - Vârful Custura
Muntii Retezat: Vârful Paltina - Vârful Custura

Muntii Retezat: Vârful Paltina - Vârful Custura