Izvorul rece, Interactive tourist map

panoramic image for:Izvorul rece, Interactive tourist map

pag. 1
<
>

Map type

Izvorul rece, Interactive tourist map
Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş-Scărişoara Cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş-Scărişoara Cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Glăvoi-Casa de Piatră

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Glăvoi-Casa de Piatră

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Izvorul rece: Gemanata vertical cave

Izvorul rece: Gemanata vertical cave

Izvorul rece: Acoperit vertical cave

Izvorul rece: Acoperit vertical cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Căput: Cabana Cetăţile Ponorulul (hostel)

Căput: Cabana Cetăţile Ponorulul (hostel)

Căput: Căput cave

Căput: Căput cave

Izvorul rece: Izvorul Rece

Izvorul rece: Izvorul Rece

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş Tourist Hostel - Arieşeni

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş Tourist Hostel - Arieşeni

Glăvoi: Ponor glade

Glăvoi: Ponor glade

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Galbena Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Galbena Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Castles of Ponor tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Castles of Ponor tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş Tourist Hostel - Arieşeni

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş Tourist Hostel - Arieşeni

Glăvoi: Ponor emergence

Glăvoi: Ponor emergence

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş-Scărişoara Cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş-Scărişoara Cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Padiş - Lumea Pierdută

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Castles of Ponor tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Castles of Ponor tour