Map of Folclore: Traditional costumes in Jiului vale

panoramic image for:Map of Folclore: Traditional costumes in Jiului vale

Pictures presenting traditional costumes in Valea Jiului area.

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Traditional costumes in Jiului vale

Source: welcometoromania.ro

GPS: 45.34056N, 23.12072E

pag. 1
<
>

Map type

Map of Folclore: Traditional costumes in Jiului vale
2
1
+
2
1
69
2
1
Vâlcan Mountains

Vâlcan Mountains

Godeanu Mountains

Godeanu Mountains

Retezat mountains: Iorgovan stone

Retezat mountains: Iorgovan stone

Transalpina road

Transalpina road

Parâng Mountains

Parâng Mountains

Retezat mountains: Gura Apelor lake

Retezat mountains: Gura Apelor lake

Retezat mountains: Peleaga glade

Retezat mountains: Peleaga glade

Folclore: Traditional costumes in Jiului vale

Folclore: Traditional costumes in Jiului vale

Lupeni

Lupeni

Retezat mountains: Bucura lake

Retezat mountains: Bucura lake

South Carpathians: Retezat Mountains

South Carpathians: Retezat Mountains

Retezat mountains: Păpuşa peak

Retezat mountains: Păpuşa peak

Retezat mountains: Scientific reservation Gemenele - Tău Negru

Retezat mountains: Scientific reservation Gemenele - Tău Negru

Retezat mountains: Stâna de Râu

Retezat mountains: Stâna de Râu

Ţarcu Mountains

Ţarcu Mountains

Retezat mountains: Retezat peak

Retezat mountains: Retezat peak

Petroşani

Petroşani

Retezat mountains: Râuşor

Retezat mountains: Râuşor

Băniţa: Banitei gorges

Băniţa: Banitei gorges

Densuş: Densus church

Densuş: Densus church