Vărăşoaia , Interactive tourist map

panoramic image for:Vărăşoaia , Interactive tourist map

pag. 1
<
>

Map type

Vărăşoaia , Interactive tourist map
Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pietroasa-Padiş

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pietroasa-Padiş

Boga: Bulbuci waterfall

Boga: Bulbuci waterfall

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Vărăşoaia-Vârtop

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Vărăşoaia-Vârtop

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Canton Padiş-Vărăşoaia

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Canton Padiş-Vărăşoaia

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Tâlharului - Padiş

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Tâlharului - Padiş

Vărăşoaia : Şura Boghii cave

Vărăşoaia : Şura Boghii cave

Boga: Oselu waterfall

Boga: Oselu waterfall

Boga: Pietrele Boghii

Boga: Pietrele Boghii

Boga: Holiday resort

Boga: Holiday resort

Padiş: Magura Vânata peak

Padiş: Magura Vânata peak

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Canton Padiş-Vărăşoaia

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Canton Padiş-Vărăşoaia

Vărăşoaia : Vărăşoaia glade

Vărăşoaia : Vărăşoaia glade

Boga: Valea Rea

Boga: Valea Rea

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Magura Vanata Tour

Padiş: V5 vertical cave

Padiş: V5 vertical cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia lodge

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia lodge

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Somesul Cald tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Somesul Cald tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Padiş: Valea Rea cave

Padiş: Valea Rea cave

Vărăşoaia : Radesei cave

Vărăşoaia : Radesei cave

Vărăşoaia : Moloh waterfall and valley

Vărăşoaia : Moloh waterfall and valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Vărăşoaia : Somesul Cald gorge

Vărăşoaia : Somesul Cald gorge

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Somesul Cald tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: The Somesul Cald tour

Vărăşoaia : Piatra Arsă

Vărăşoaia : Piatra Arsă

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pepii cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pepii cave

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Arsă - Somesul Cald valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Arsă - Somesul Cald valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia

Vărăşoaia : Cumpănăţelu saddle

Vărăşoaia : Cumpănăţelu saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Onceasa Clearing - Somesul Cald valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Onceasa Clearing - Somesul Cald valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Tâlharului - Padiş

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Tâlharului - Padiş

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: IC Ponor-Onceasa

Stâna de Vale: Bohodei waterfall

Stâna de Vale: Bohodei waterfall

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Grăitoare-Runcul Ars

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Grăitoare-Runcul Ars

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Grăitoare-Runcul Ars

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Piatra Grăitoare-Runcul Ars

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Boga - Bohodei saddle

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia lodge

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Stâna de Vale - Vărăşoaia lodge

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pietroasa-Saritoarea Bohodei, Bohodei tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Pietroasa-Saritoarea Bohodei, Bohodei tour

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Smeilor cave Onceasa

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Smeilor cave Onceasa

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Onceasa Clearing - Somesul Cald valley

Bihor-Vladeasa, Apuseni mountains: Onceasa Clearing - Somesul Cald valley