Medieşu Aurit, Interactive tourist map

panoramic image for:Medieşu Aurit, Interactive tourist map

pag. 1
<
>

Map type

Medieşu Aurit, Interactive tourist map
Apa: Lucaciu memorial house

Apa: Lucaciu memorial house

Apa: Orthodox church

Apa: Orthodox church

Apa

Apa

Apa: Szentiványi manor

Apa: Szentiványi manor

Apa: Kováts manor

Apa: Kováts manor

Apa: Sand-pit lake

Apa: Sand-pit lake

Medieşu Aurit: Cristal lake

Medieşu Aurit: Cristal lake

Medieşu Aurit: Grosz manor

Medieşu Aurit: Grosz manor

Medieşu Aurit: Lonyai castle

Medieşu Aurit: Lonyai castle

Medieşu Aurit

Medieşu Aurit

Medieşu Aurit: Orthodox church

Medieşu Aurit: Orthodox church

Medieşu Aurit: Reformed church

Medieşu Aurit: Reformed church

Medieşu Aurit: Boros manor

Medieşu Aurit: Boros manor

Iojib: Orthodox church

Iojib: Orthodox church

Iojib: Catholic church

Iojib: Catholic church

Iojib

Iojib

Iojib: Reformed church

Iojib: Reformed church

Iojib: Lake Balstiera

Iojib: Lake Balstiera